PREÁMBULO.- Wetsdecreet 13/2020 van 18 mei 1 van Andalusië, dat onder meer de maatregelen vaststelt met betrekking tot hotelinrichtingen, omvat in hoofdstuk I hun organisatie, evenals de regulering van hun technische voorwaarden en dienstverlening. In dit verband bepaalt artikel 25 van genoemd wetsbesluit het volgende:
 1. Hotelinrichtingen moeten een interne regeling hebben waarin dwingende regels worden vastgesteld voor gebruikers tijdens hun verblijf, zonder in strijd te zijn met de bepalingen van Wet 13/2011, van 23,2 december, noch in dit hoofdstuk.
 2. Het huishoudelijk reglement zal altijd beschikbaar zijn voor gebruikers en zal worden getoond op een zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats in de inrichting. Dit reglement moet, indien aanwezig, op de eigen website van het bedrijf worden gepubliceerd.
 3. De werkmaatschappijen van de hotelvestigingen kunnen de hulp inroepen van de veiligheidstroepen en -organen om degenen die de interne voorschriften niet naleven, de gebruikelijke regels van sociale coëxistentie niet naleven of van plan zijn toegang te krijgen of te blijven, uit hen te zetten in hen met een specifiek doel. verschilt van het normale gebruik van de dienst, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 36.4 van Wet 13/2011 van 23 december.
 4. Het interne reglement vermeldt minimaal:
 5. a) Toelatingsvoorwaarden. b) De regels van coëxistentie en werking.
 6. Informatie over de administratieve organisatie en de verantwoordelijke persoon aan wie zij, in voorkomend geval, zaken moeten richten die verband houden met de exploitatie van de vestiging.
 • Lijst van aanvullende diensten geleverd door andere bedrijven dan de operationele entiteit en identificatie van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor hun levering.
 • Informatie aan gebruikers over de faciliteiten of diensten die een risico vormen en de veiligheidsmaatregelen die in dit verband zijn genomen.
 1. Toelating van dieren en voorwaarden voor dergelijke toelating.
 • In het algemeen alle omstandigheden die de normale ontwikkeling van het genot van de faciliteiten, uitrusting en diensten mogelijk maken en bevorderen.
In overeenstemming met en uitwerking van voornoemd besluitwet heeft dit hotelbedrijf dit Reglement Huishoudelijk Reglement opgesteld waarin de dwingende regels voor gebruikers tijdens hun verblijf zijn vastgelegd; personen die wij hierna Cliënten zullen noemen. Dit Reglement is voor u, als Klant, te allen tijde beschikbaar, zowel in de Spaanstalige versie als in de Engelstalige versie op onze website en bij de Receptie. HOOFDSTUK I Toelatingsvoorwaarden Artikel 1.- Toelatingsvoorwaarden. 1.1.- Dit complex wordt in alle opzichten beschouwd als een instelling voor openbaar gebruik, hoewel toegang of permanentie kan worden geweigerd:
 1. Wegens gebrek aan accommodatiecapaciteit of faciliteiten.
 2. Voor het niet voldoen aan de toelatingseisen.
 3. Voor het aannemen van gedrag dat gevaar of ongemak kan opleveren voor andere mensen, gebruikers of niet, of die de normale ontwikkeling van de activiteit belemmeren.
 4. – Onze vestiging zal de hulp inroepen van de veiligheidstroepen en -organen om diegenen uit te zetten die zich niet aan deze interne voorschriften houden; de gebruikelijke regels van sociaal samenleven overtreden; of van plan bent om toegang te krijgen tot of in het complex te blijven voor een ander doel dan het normale gebruik van de dienst.
Artikel 2.– Toelatingseisen.
 1. – Het is een vereiste om het appartement te gebruiken om het toelatingsdocument correct in te vullen bij aankomst bij de receptie; zodat u op dat moment geïnformeerd wordt over uw rechten en plichten als Klant, alsook over het bestaan ​​van dit Huishoudelijk Reglement.
2.2.- Bij het invullen van het toelatingsdocument dient u een officieel document te overleggen dat u identificeert en dat tevens dient zodat het complex het bijbehorende inreisdeel kan invullen conform de geldende regelgeving op het gebied van boekregistratie en inreisdelen voor reizigers. Ze kunnen ook een borg vragen om mogelijke schade/verslechtering in het appartement te dekken. Dit kan contant of met een creditcard. 2.3.- Zodra het toelatingsdocument is ingevuld, ontvangt u uw exemplaar, dat ten minste de naam, de classificatie van het etablissement, het appartementnummer, het aantal mensen dat het zal bewonen, de data van binnenkomst en vertrek, het gecontracteerde maaltijdplan en, wanneer het accommodatiecontract rechtstreeks tussen u en het complex is ondertekend, de totale prijs van het gecontracteerde verblijf. Artikel 3.- Rechten. De rechten van u als klant van deze vestiging zijn:
 1. Ontvang waarheidsgetrouwe, voldoende, begrijpelijke en ondubbelzinnige informatie, en voorafgaand aan het contracteren van de accommodatieperiode, evenals over de volledige uiteindelijke prijs, inclusief belastingen, met, indien van toepassing, een uitsplitsing van het bedrag van de verhoging es of kortingen die van toepassing zijn op een eventuele aanbieding.
 2. Verkrijg de documenten die de voorwaarden van het contract bewijzen.
 3. Toegang tot onze vestiging volgens de contractvoorwaarden.
 4. Ontvang de diensten in de overeengekomen voorwaarden.
 5. Uw veiligheid en die van uw eigendom, evenals uw privacy, naar behoren gegarandeerd hebben in ons complex; en op de hoogte worden gehouden van enig indirect ongemak dat uw rust en kalmte zou kunnen veranderen.
 6. Ontvang informatie over de faciliteiten of diensten die een risico vormen en de genomen veiligheidsmaatregelen.
 7. Ontvang een factuur of ticket voor de prijs die is betaald voor de geleverde diensten.
 8. Klachten en claims formuleren en informatie verkrijgen over de procedure voor het indienen ervan en hun behandeling.
 9. Raadpleeg de voorwaarden van het privacybeleid dat op onze website is gepubliceerd.
Artikel 4.- Verplichtingen. U bent als klant van deze vestiging verplicht:
 1. Houd u aan de regels van coëxistentie en hygiëne.
 2. Respecteer deze regels van het interne regime.
 3. Respecteer de overeengekomen vertrekdatum van het etablissement en laat het appartement vrij.
 4. Betaal de gecontracteerde diensten op het moment van overlegging van de factuur of binnen de overeengekomen termijn, zonder dat een claim wordt ingediend die vrijstelling van betaling inhoudt.
 5. Respecteer dit etablissement, zijn faciliteiten en uitrusting.
 6. Respecteer het milieu.
 7. Respecteer gebieden en faciliteiten waarvoor beperkingen gelden vanwege leeftijd of contractuele tarieven.
HOOFDSTUK II Bedrijfsnormen Artikel 5.- Boeking. 5.1.- Elke reservering bevat de datum van het verblijf, het aantal en het type kamer met het bijbehorende maaltijdplan, annuleringsvoorwaarden en aanvullende diensten die zijn gecontracteerd; tevens onder vermelding van de totale en gespecificeerde prijs voor elk van genoemde concepten, tenzij het als pakket is aangeboden tegen een overeengekomen globale prijs. 5.2.- Alvorens uw reservering te maken en met dezelfde middelen die worden gebruikt om deze te maken, of een andere die u kiest, wordt u geïnformeerd over uw rechten en plichten, onder andere over het annuleringsbeleid van de reservering.
 1. a) Als de annulering van de reservering is ingegeven door omstandigheden van overmacht, waaronder een crisissituatie of gezondheidsnoodsituatie die van invloed is op uw woonplaats of de plaats waar de vestiging zich bevindt, ontvangt u een voucher met vervaldatum van een jaar, om op een ander tijdstip en onder dezelfde voorwaarden te verblijven, maar onder voorbehoud van beschikbaarheid.
5.3.- Onze bevestiging van uw reservering wordt beschouwd als een toeristisch accommodatiecontract; fysiek of elektronisch bewijsmateriaal voor u beschikbaar laten.
 1. – Wanneer u de bevestiging van uw reservering heeft ontvangen, stellen wij het gereserveerde type appartement op de afgesproken datum beschikbaar.
5.5.a.- Als wij uw reservering bevestigen zonder een aanbetaling als aanbetaling te vragen, wordt deze bewaard tot het afgesproken tijdstip en als deze niet is geregeld, wordt de reservering bewaard tot 20.00 uur. op de dag van aankomst. 5.5.b.- Indien u de aanbetaling vooruit heeft betaald, wordt uw reservering behouden zonder tijdslimiet voor het aantal dagen dat gedekt wordt door het bedrag van de aanbetaling, tenzij anders overeengekomen. Artikel 6.- Prijs.
 1. – U, als Klant, moet de gecontracteerde diensten betalen op het moment van indiening van de factuur of binnen de overeengekomen termijn, zonder dat u een claim hoeft in te dienen die vrijstelling van betaling impliceert.
6.2.- De betaling van de prijs kan worden gedaan door voorafgaande bankoverschrijving; bankkaart (VISA of MASTERCARD); of in contanten tot de kwantitatieve limiet die op enig moment volgens de wet van kracht is. 6.3.- In het geval dat betaling voor de diensten vereist is voordat ze worden geleverd, zullen we dit uitdrukkelijk vermelden in onze advertenties. 6.4.- Bij het opvragen van uw bankkaartgegevens; In de reclame wordt vermeld of deze wordt gebruikt als een garantie voor de uitvoering van het contract of als een voorschot.
 1. – We behouden ons het recht voor om bij het maken van een reservering een voorschot op de prijs te vragen als aanbetaling, die zal worden opgevat als betaling voor het bedrag dat voortvloeit uit de geleverde diensten.
Artikel 7.- Bezettingsperiode.
 1. – Als klant heeft u het recht om het appartement vanaf 16.00 uur te betrekken. op de eerste dag van de contractperiode tot 10.00 uur op de als vertrekdatum aangegeven dag. Op data van maximale bezetting van het etablissement kan de levering van uw kamer worden vertraagd voor een periode van maximaal twee uur.
7.2.- Tenzij anders overeengekomen, zal de verlenging van de bezetting van uw appartement voor een langere tijd dan wat was overeengekomen, leiden tot de verplichting om het vastgestelde bedrag “late check-out” te betalen. 7.3.- U mag langer gehuisvest blijven dan aangegeven in de admissiedocument, mits er vooraf toestemming is vanwege beschikbaarheid. In geval van akkoord zal dit worden opgevat als een verlenging van het eerste contract en zal het worden vermeld in hetzelfde toelatingsdocument.
 1. – De bezetting en het verblijf van meer mensen dan die zijn ingehuurd in de reservering is niet toegestaan. In dat geval wordt het verschil bijbetaald en dient u bij overschrijding van de maximaal toegestane bezetting een andere unit (indien beschikbaar) te reserveren tegen het vaste tarief. Als ze geen eenheden hebben, zullen ze de faciliteiten moeten verlaten.
Artikel 8.- Beveiliging veilige service in appartementen. 8.1. De appartementen van dit etablissement zijn uitgerust met een kluis met een huurprijs per dag.
 1. – Ons complex is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van geld of waardevolle spullen die niet gevonden in de kluis van het appartement zijn gedeponeerd.
Artikel 9.- Schoonmaakservice van het appartement.

De schoonmaakservice van het appartement is alleen inbegrepen als u minimaal 8 nachten verblijft, zijnde de dag die in het midden van het verblijf wordt gekozen, van 10:00 tot 18:00 uur. Extra schoonmaak en vervanging van beddengoed, handdoeken, voorzieningen, enz. Controleer prijzen bij de receptie.

Artikel 10.- Parkeerplaats en garage Deze gratis service is exclusief beschikbaar voor gebruikers van het complex en onder voorbehoud van beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Er mag slechts één parkeerplaats bezet zijn.

Om veiligheidsredenen mogen voertuigen niet parkeren in de laad- en losruimte en, gezien de dreiging van een boete door de gemeente, is het niet toegestaan ​​om te parkeren bij de taxistandplaats aan de Pinsapostraat.

Artikel 11.- Gym De gymtijden zijn van maandag tot en met zondag van 08.30 uur tot 21.00 uur. De aanwezigheid in de gymzaal zal beperkt blijven tot lichamelijke oefeningen. Mensen die deze ruimte niet gebruiken, zijn niet toegestaan ​​in de kamer, evenmin als kinderen onder de zestien jaar. Je dient de fitnessapparatuur te gebruiken met geschikte sportkleding en schoenen en het gebruik van een persoonlijke handdoek is verplicht als hygiënemaatregel. Het is absoluut verboden in de kamer te roken en eten of alcoholische dranken te nuttigen. Voldoen aan de capaciteit is essentieel. Plaats de sportuitrusting in het belang van iedereen aan het einde van de training op de daarvoor bestemde plaats. In die zin wordt de grootst mogelijke zorg met het materiaal gevraagd om vroegtijdige achteruitgang te voorkomen.

In geval van twijfel of pech, gelieve de receptie zo snel mogelijk te verwittigen.

Artikel 12.- Verboden en regels van coëxistentie.
 1. – De bezetting en het verblijf van meer personen dan de gereserveerde personen is niet toegestaan. In dat geval wordt het voor dat beroep vastgestelde tarief betaald. Bij overschrijding van de maximale capaciteit moet u een andere unit reserveren als er beschikbaarheid is of moet u de faciliteiten verlaten.
12.1- Deze vestiging kan de hulp inroepen van de veiligheidstroepen en -organen om diegenen uit te zetten die zich niet houden aan een van de beperkingen die in de vorige sectie zijn vermeld.
12.2.- Het wordt als essentieel beschouwd dat de woning kan worden genoten zonder overlast of lawaai voor de buren te veroorzaken, vooral tijdens de siësta en na 24:00 uur.
12.2a- Deze vestiging kan de hulp inroepen van de veiligheidstroepen en -organen om degenen uit te zetten die zich niet houden aan een van de beperkingen die in de vorige sectie zijn vermeld.
12.3.- Het ophangen van handdoeken of andere kledingstukken op de terrassen/balkons van de appartementen is verboden. Hiervoor beschikt het appartement over een wasruimte en een waslijn.
12.4.- Het is voor ieders veiligheid verboden om met ballen en dergelijke te spelen in niet speciaal daarvoor bestemde ruimten.
12.5.- Dit etablissement laat geen dieren toe, met uitzondering van mensen die begeleid worden door blindengeleidehonden vanwege visuele stoornissen of mensen die dit vanwege ziekte nodig hebben. In het laatste geval U moet een document overleggen van een arts waaruit dit blijkt.
12.6.- Het gebruik van de ligstoelen bij het zwembad is gratis. Het etablissement heeft een beleid van “Geen reserveringen voor zonnebanken”, zodat alle gebruikers er toegang toe hebben. Het personeel van het Vestigingsbedrijf mag voorwerpen van de ligstoelen die minstens 30 minuten aaneengesloten niet worden gebruikt, verwijderen, op voorwaarde dat er andere gebruikers wachten om ze te bezetten; persoonlijke bezittingen worden overgedragen en gedeponeerd bij de receptie.
12.7.- Het gebruik van handdoeken voor het zwembad of het strand is verboden. Wij voorzien u van handdoeken bij de receptie voor exclusief gebruik van het zwembad of strand tegen een borg die op de dag van vertrek wordt teruggegeven. Het is voor uw eigen veiligheid verboden om glazen of andere glazen voorwerpen in het zwembad te plaatsen.
12.8.- Het gebruik van de zwembaden na 19 of 20 uur (afhankelijk van het seizoen) is verboden, aangezien het onderhoudspersoneel dan begint met het reinigen en chloreren van het water. Het etablissement is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die ontstaan ​​aan mensen of hun bezittingen als gevolg van verwaarlozing van genoemde uren.
12.9.- Het gebruik van drijvers, ballen en dergelijke is verboden in zwembaden, met uitzondering van drijvers of zwemmers voor kinderen of mensen die niet kunnen zwemmen. In omgekeerde positie in de poelen springen, met het hoofd eerst, en spelen met ballen of iets dergelijks in de tuinen is verboden voor het welzijn van mensen en planten.
 • – Het is verboden om barbecues binnen of buiten het appartement te hebben omdat het in een beschermde groene omgeving ligt. We kunnen een minimumboete van € 200 in rekening brengen voor het niet naleven van de regel.
Artikel 13.- Beperkingen.
 • – Toegang tot een gebied of faciliteit van het complex is beperkt:
 1. Als de vastgestelde capaciteit is bereikt en er in de tussentijd geen toegang beschikbaar is naar aanleiding van die capaciteit.
 2. Als de sluitingstijd van het gebied of de faciliteit is overschreden.
 3. Als je niet de minimumleeftijd hebt die is vastgesteld om het gebied of de faciliteit te betreden volgens de huidige regelgeving.
 4. Wanneer gewelddadige houdingen worden getoond of gemanifesteerd, vooral wanneer ze zich agressief gedragen of woordenwisselingen veroorzaken.
 5. Als het situaties van gevaar of ongemak veroorzaakt voor andere gebruikers, of niet voldoet aan de hygiënische voorwaarden. In het bijzonder zal de toegang, of indien van toepassing permanentie, worden verhinderd voor mensen die drugs, verdovende of psychotrope stoffen consumeren, of symptomen vertonen van het gebruik ervan, en voor mensen die tekenen vertonen van duidelijk dronkenschap. .
 6. Bij het dragen van kleding of symbolen die aanzetten tot geweld, racisme of vreemdelingenhaat, evenals bij het niet dragen van de vereiste kleding volgens het gebied of de faciliteit.
13.2.- Deze vestiging kan de hulp inroepen van de veiligheidstroepen en -organen om degenen uit te zetten die zich niet houden aan een van de beperkingen die in de vorige sectie zijn vermeld.
 1. – De Klant die zich in een van de situaties bevindt voorzien in paragraaf 13.1 van dit artikel is verplicht de kosten te betalen die hij heeft gemaakt tot het moment van het verbod op toegang of permanentie in het gebied of de installatie van het complex .
Artikel 14.- Basisregels voor kleding en netheid.
 1. – Met uitzondering van de hangmat, het zwembad en het strand, moet de Klant zijn bedekt met kleding en volgens de etiquette vereist voor sommige diensten, zoals ontbijt en diner.
14.2.- Het is verboden op blote voeten te lopen in de Receptie, de toiletten op de patio, het Restaurant, met uitzondering van de hangmat, de tuin en het zwembad.
14.3.- De afvalbakken en asbakken moeten gebruikt worden.

Artikel 15.- Advies en suggesties

 1. Bekijk en controleer je bagage. Laat het niet onbeheerd achter.
 2. Bewaak en beheer uw bezittingen in het zwembad, laat ze niet onbeheerd achter.
 3. Houd de deur gesloten als je in je appartement bent. Sluit de deur van je appartement wanneer je hem verlaat en probeer hem opnieuw te openen om er zeker van te zijn dat hij goed gesloten is, zelfs als je maar een korte tijd weg bent.
 4. Sluit uw bagage op slot wanneer u deze niet gebruikt en berg deze op in uw kast. Als de bagage een slot heeft, gebruik dat dan altijd.
 5. Laat nooit sieraden, geld of waardevolle spullen in uw appartement zien.
 6. Stel de hoteldirectie onmiddellijk op de hoogte van elke abnormale gebeurtenis die u opmerkt, zoals: mensen met een achterdochtige houding, herhaalde telefoontjes van mensen die zich niet legitimeren, kloppen op de deur van uw appartement door mensen die u niet kent, of niemand aan de deur vinden als je de deur gaat openen.
 7. Als u uw sleutel vergeet of verliest, informeer dan alleen het receptiepersoneel. Wees niet boos als u bij de receptie wordt gevraagd om u te legitimeren bij het aanvragen van een nieuwe sleutel, dit is voor uw veiligheid.
 8. In het geval van roken op het terras van het appartement, vereisen onze veiligheidsmaatregelen dat u uw sigaret uitdooft voordat u zich terugtrekt om te rusten. In het appartement is het niet handig.
 9. Als u met vreemden omgaat, mag u de naam van het etablissement of uw appartementnummer niet onthullen en nooit mensen in uw appartement toelaten met leveringen die niet zijn aangevraagd.
 10. Als u uw appartement opnieuw wilt laten schoonmaken, meld dit dan bij de receptie en zij zullen u informeren over de toeslag.
 11. Als u enige vorm van verslechtering of anomalie ontdekt, neem dan contact op met de receptie.
 12. De elektrische installatie van uw appartement is 220 Volt.
 13. Respecteer gebieden waar andere appartementen zich ‘s nachts en tijdens dutjes bevinden, en vermijd in het algemeen onnodig lawaai.
 14. Gebruik de faciliteiten op de juiste manier, met respect voor het meubilair en de tuinen en respecteer ook de schema’s van alle faciliteiten van het complex.
 15. We stellen uw deelname op prijs in het geval dat tijdens uw verblijf in de Vestiging een ramp- en ontruimingsoefening wordt beoefend.
 16. Sommige uren kunnen veranderen op basis van de tijd van het jaar en de bezetting; kinderclub, bar bij het zwembad en restaurants moeten de schema’s controleren bij de Receptiaan.
HOOFDSTUK III Informatie over andere aanvullende diensten dan die welke rechtstreeks door het hotel worden geleverd Artikel 16.- Diensten geleverd door derden.
 1. – Ons etablissement biedt excursies, verschillende diensten en ervaringen die worden aangeboden door andere bedrijven dan de exploitant van het complex, waarover u meer informatie kunt krijgen bij de receptie. Dit complex is niet verantwoordelijk voor de diensten die worden geleverd door andere bedrijven dan de exploitant van dit etablissement.
HOOFDSTUK IV Informatie aan gebruikers over de faciliteiten of diensten die een risico met zich meebrengen en de veiligheidsmaatregelen die in dit verband zijn genomen. Artikel 17.- Beveiliging van faciliteiten en diensten.
 1. – Alle faciliteiten of diensten van ons complex zijn uitgerust met maatregelen die uw veiligheid te allen tijde bevorderen of garanderen.
17.2.- Als u echter van mening bent dat het gebruik van een faciliteit of dienst een risico kan vormen voor uw gezondheid of lichamelijke integriteit, raden wij u ten zeerste aan om contact op te nemen met onze receptie.
 1. – Als u twijfelt of het gebruik van een faciliteit of dienst risico’s kan inhouden voor uw gezondheid of lichamelijke integriteit, kies dan in ieder geval voor een andere dienst of faciliteit.
HOOFDSTUK V Noodgevallen of gezondheidscrises Artikel 18.- Actieprotocollen in geval van nood of gezondheidscrises.
 1. – In het geval dat de autoriteiten een noodsituatie of gezondheidscrisis afkondigen die de normale ontwikkeling van ons hotel beïnvloedt, wordt onze website aangekondigd in versie juli/2020 14, zodat u als klant weet welke maatregelen adopteer en leef ze na.
18.2.- De klant die, in een noodsituatie of gezondheidscrisis die door de autoriteiten is uitgeroepen, niet voldoet aan de maatregelen, verplicht of aanbevolen, die in deze vestiging zijn aangenomen, kan de onmiddellijke beëindiging van zijn accommodatiecontract motiveren; zijn verblijf wordt geannuleerd zonder recht op restitutie, en met kennisgeving aan de bevoegde autoriteit.
RESERVAR
CERRAR

BOOK NOW!

Check-in: 16:00
Check-out: 10:00

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *